Välkommen till Apelgården i Blekinge

För oss spelar boendemiljön en stor och viktig roll i själva behandlingsarbetet och därför har vi valt att förlägga våra boenden i natursköna och lugna områden väl anpassade för ändamålet. Detta för att vårdtagarna ska få lugn och ro för att återhämta sig och påbörja läkningsprocessen men också för att inte påverkas negativt från den yttre miljön. Vi erbjuder boende för familjer med barn samt ungdomar.

Våra tre ledord
är Respekt, Omtanke och Trygghet vilket genomsyrar hela vår verksamhet.
Apelgården erbjuder en professionell vård och behandling, utredning och utslussning. Vi har bred kompetens av välutbildad personal med mångårig erfarenhet av utredning, vård och behandling.