Apelgårdens HVB i Blekinge AB jobbar ständigt med kvalitetsförbättringar. För att uppnå det lägger vi stort fokus på att varje enskild individ och vårdtagare ska få rätt insats utifrån deras behov.

För oss är därför välutbildad personal med erfarenhet och kompetens ett självklart val. Vi ser vikten av utbildning och kunskap som en stor tillgång i behandlingsarbetet.

Kvalitet för oss innebär också att de krav och mål som gäller enligt rådande lagar och föreskrifter noga efterföljs. Vår värdegrund genomsyrar allt vårt arbete och utgår från tre ledord: Respekt, Omtanke och Trygghet.

Intern kompetens
På Apelgårdens HVB i Blekinge är vi noga med att ha välutbildad och kompetent personal och genomför regelbundet intern kompetensutveckling och handledning. Utöver nedanstående yrkeskategorier i vår verksamhet har vi personal som är utbildade i återfallsprevention, ART, Repulse, BBIC, MI, konfliktteori samt KBT.

Vi har också personal som förstår, talar och skriver ett flertal olika språk: svenska, engelska, tyska, arabiska, serbiska, spanska, romani och persiska.

Samarbetspartners

 • Barnläkare
 • Distriktsläkare
 • Drogterapeut
 • Psykiatrisjuksköterska
 • Psykiatriker
 • Psykolog

Välutbildad kock
Apelgårdens HVB i Blekinge AB har en kock som sköter inköp och lagar all mat under veckan till alla våra enheter. För oss är det viktigt med bra och hälsosam kost. Så gott som all mat lagas från grunden. De boende ges också möjlighet att ta del av kockens kunskaper både inom matlagning och mathållning. Exempelvis att lära sig att planera en matsedel för veckan, skriva inköpslista, hur man kan laga enkla och nyttiga maträtter och hur man hanterar olika slags livsmedel. Det ser vi som en viktig del i behandlingen.

Vi väljer kravmärkt, ekologiskt och närproducerat i den mån det är möjligt.

Närproducerat och ekologiskt
Apelgårdens HVB verkar för att förbättra både sin närmiljö samt miljön i stort. Detta sker bland annat genom källsortering, återvinning, val av kravmärkta varor samt användande av egna ekologiskt odlade grönsaker och frukter.

Hållbart beteende

 • Använder klimateffektiva transporter och fordon
 • Effektiviserar avfallshanteringen
 • Minimerar energiförbrukningen
 • Minimerar miljöpåverkan från uppvärmning
 • Beaktar miljöaspekter vid beslut, inköp och upphandlingar
 • Ökar miljömedvetenheten hos personalen