Villa Fridhem är en enhet inom Apelgården i Blekinge som vänder sig till pojkar och flickor mellan 13-18 år. Villa Fridhem ligger i Hallabro som är beläget 25 km norr om Ronneby och 17 km söder om Tingsryd.

Målgruppen är ungdomar med social problematik problematik i form av begynnande kriminalitet och/eller begynnande missbruksproblematik, som vistas i olämpliga miljöer, som har omfattande frånvaro från skolan. Vi tar emot placeringar från hela landet enligt SoL och LVU.

Vi tar även emot akut- och utredningsplaceringar, utredningarna görs enligt BBIC. Vid behov kan vi ordna med transport till och från boendet.

Villa Fridhem utgår från ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Vi arbetar även utifrån det salutogena synsättet där vi poängterar individens känsla av sammanhang. Vi använder oss av MI och lågaffektivt bemötande. För att nå resultat av behandlingen ser vi det som mycket viktigt för individen att skapa en känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Exempel på utbildningar som personalen har är socialpedagog, behandlingspedagog och drogterapeut. Samtliga medarbetare på Villa Fridhem får regelbunden handledning.

På Villa Fridhem har vi personal som bl.a är utbildad i HAP, CPU-I, samt återfallspreventon samt tillgång till sjuksköterska och psykolog vid behov. Psykologutredningar görs efter frågeställningar ADHD, autismspektrumtillstånd, kognitiv problematik, annan neuropsykiatrisk problematik, psykiatrisk problematik och anknytningsproblematik.

Psykologutredningar görs efter frågeställningar ADHD, autismspektrumtillstånd, kognitiv problematik, annan neuropsykiatrisk problematik, psykiatrisk problematik och anknytningsproblematik.

Aktiviteter på Villa Fridhem

Vi ser vinster med att alla ungdomar är engagerade i någon form av aktivitet. Kanske någon aktivitet som man tidigare varit engagerad i eller någon helt ny som vi erbjuder.

På Villa Fridhem kan vi till exempel erbjuda pingis, gymträning, enklare matlagningskurser och måleri. Vi har ett samarbete med närliggande föreningar så våra ungdomar ges möjlighet att testa på deras aktiviteter.

Varje vecka har vi aktiviteter i den närbelägna gymnastiksalen som vi har tillgång till. Varje helg planerar personal utifrån ungdomarnas önskemål en gruppaktivitet. Det kan vara allt från ridning och simning till biobesök.

Tanken Villa Fridhem har är att ungdomarna ska hitta en balans mellan fysisk aktivitet och lugnet i vardagen som består av skola, behandling och aktivitet.

Michaela Danielsson
Verksamhetschef Villa Fridhem
0733-22 65 01
michaela.danielsson@apelgarden.com

Anette Alfsdotter Conrad
Bitr. Verksamhetschef Villa Fridhem
0733-22 65 06
anette.conrad@apelgarden.com