Gårdsjön är en enhet inom Apelgårdens Hvb i Blekinge som vänder sig till flickor mellan 14-19 år. Gårdsjön är vackert beläget mellan två sjöar i Rimshult mellan Tingsryd och Karlshamn.

Målgruppen är flickor som har ett socialt nedbrytande och utåtagerande beteende och som vistas i olämpliga miljöer där det finns risk att de kan utnyttjas. De kan ha provat att dricka alkohol eller ta droger och har svårt att upprätta skolgång, arbete eller annan sysselsättning. De hamnar ofta i konflikt med föräldrar, kamrater eller andra i omgivningen.

Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU. Vi tar även emot akut- och utredningsplaceringar, utredningarna görs enligt BBIC.
Vid behov kan vi ordna med transport till och från boendet.

Gårdsjön utgår från ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Vi arbetar utifrån det salutogena synsättet där vi poängterar individens känsla av sammanhang. Vi använder oss av MI och lågaffektivt bemötande.

På Gårdsjön finns djur som ett naturligt inslag och vi använder även djur som en del av behandlingen.

Personalen på Gårdsjön har alla minst 2 år eftergymnasial utbildning. Exempel på utbildningar är socialpedagog, behandlingspedagog och KY-psykiatriutbildning. Samtliga som arbetar på Gårdsjön har utbildning i MI och får regelbunden handledning av extern handledare.

​På Gårdsjön har vi personal utbildad i HAP, Patriark och Sara samt tillgång till sjuksköterska och om det finns behov av drogterapeut. Psykologutredningar görs efter frågeställningar ADHD, autismspektrumtillstånd, kognitiv problematik, annan neuropsykiatrisk problematik, psykiatrisk problematik och anknytningsproblematik.

Aktiviteter på Gårdsjön

Vi ser vinster med att flickorna är engagerade i någon form av aktivitet. Kanske någon aktivitet som man tidigare varit engagerad i eller någon helt ny som vi erbjuder. På Gårdsjön använder vi djur som både en stor del av behandlingen samt för fritidsaktiviteter.

Gårdsjön är vacker beläget mellan två sjöar, omgivet av skog vilket inbjuder till många olika friluftsaktiviteter. Varje helg planerar personal utifrån flickornas önskemål en gruppaktivitet.

Gårdsjöns mål är att flickorna ska hitta balansen i vardagen med skola, behandling och fysisk aktivitet.

Sara Selander
Verksamhetschef
0731-55 52 11
sara.selander@apelgarden.com

Susanne Kanvret
Behandlare med samordningsansvar Gårdsjön
0731-60 67 05
susanne.kanvret@apelgarden.com