Svalan vänder sig till föräldrar med barn 0-12 år, där föräldrarna brister i omsorgen, har svårigheter med anknytningen och/eller där det varit avbrott i föräldraskapet. Vi tar också emot gravida kvinnor där socialtjänsten har en oro och planerar för fortsatt behandlings- och utredningsinsats i verksamheten.

Problematik: Psykosocial problematik, anknytningsproblematik samt missbruksproblematik. Vi tar emot både SoL och LVU. Vid behov kan vi ordna med transport till och från boendet.

Svalan tar emot behandlingsplaceringar, akutplaceringar samt utredningsplaceringar. Utredningarna har BBIC som grund. Psykologutredningar görs efter frågeställningar ADHD, autismspektrumtillstånd, kognitiv problematik, annan neuropsykiatrisk problematik, psykiatrisk problematik och anknytningsproblematik.

Vi har egen lokal anpassad för förskoleaktiviteter. Här kan barnen vistas med vuxna medan föräldern får vård och behandling vissa timmar per dag. För familjernas skolbarn bereds plats i Karlskrona kommuns grundskola. Det finns flera skolor nära boendet.

För oss på Svalan är det viktigt med ett väl fungerande samarbete med socialtjänst, övrig familj, släkt och annat viktigt nätverk för att skapa bästa tänkbara stöd för familjen, dels i behandlingen men också den dag då familjen skrivs ut.

I vården kan vi bland annat erbjuda drogterapeut, psykoterapeut, Cope, KASAM, Sara, Patriark  och Repulse. All personal har gått utbildning i MI. Om det finns behov av drogterapeut, psykolog, sjuksköterska eller psykiatrisk bedömning så har vi även tillgång till de kompetenserna.​

Vid behov kan vi i samband med placering ordna med transport till och från boendet.

Vårt tillstånd från IVO att bedriva verksamhet  på Svalan hittar du HÄR.

Mer information om våra aktiviteter på Svalan finns under bildgalleriet längre ner på denna sida.

Psykologutredningar görs efter frågeställningar ADHD, autismspektrumtillstånd, kognitiv problematik, annan neuropsykiatrisk problematik, psykiatrisk problematik och anknytningsproblematik.

Aktiviteter på Svalan

​Svalan erbjuder barnverksamhet på ”Gladan” under vardagar. Gladan arbetar utifrån pedagogiska modeller och låter varje barn växa och stimuleras i sin egen takt.
Vi ser alla barn som enskilda individer och arbetar utifrån deras egen förmåga samt åldersindelat. Verksamheten anpassas efter hur målgruppen ser ut. Gladan har även möjlighet att arbeta pedagogiskt med barnet och dennes förälder. Här ges föräldrarna förutsättning att förbättra sin förmåga till samspel med barnen. De får även verktyg att stimulera barnen på ett bra sätt.

Svalan erbjuder aktiviteter utifrån barnens önskemål. Vi använder oss av närliggande föreningar och det kan vara allt från fotboll till dans och sång. Vi erbjuder en planerad kvällsaktivitet i veckan där alla kan delta. Utifrån önskemål från barnen och föräldrarna planeras det även en helgaktivitet såsom bakning, filmmys, uteaktivitet eller att åka till simhallen och bada.

Svalan arbetar med att barn och föräldrar ska hitta en balans mellan fysisk aktivitet och lugnet i vardagen. Barnen ska inte ha för mycket aktiviteter utan de ska ha tid att samspela med sina föräldrar och återhämta sig i sin kognitiva förmåga. Barnen ska hinna smälta de intryck som dagen ger så som skola, behandling och aktivitet.

Anneli Stenberg
Verksamhetschef på Svalan
0731-55 52 10
anneli.stenberg@apelgarden.com

Therese Ramberg
Behandlare med samordningsansvar Svalan
0731-55 52 15
therese.ramberg@apelgarden.com