Apelgårdens HVB i Blekinge erbjuder även skyddat boende för män och kvinnor över 21 år samt familjer.
För mer information kontakta placeringsservice:
0733 – 22 65 01
placeringsservice@apelgarden.com